Category: <span>Events</span>


Get our piece of advise for a delicious meal

Zadarska katedrala sv. Stošije (Anastazije) je trobrodna romanička građevina, ujedno i najveća crkva u Dalmaciji. Sagrađena je u dva navrata, u 12. i 13. st., sa sačuvanom starijom iz 9. i 11. st., uzdignutu na mjestu starokršćanske bazilike. Počeci gradnje zadarske katedrale sežu u 4. ili 5. st. Sarkofag s moćima sv. Stošije, dao je … read more

1879 VIEWS
facebook twitter pinterest google-plus
We will make you will feel special

Glavni trg rimskog Iadera na kojem se odvijao cjelokupni javni život grada nalazi se ispred crkve Sv. Donata i Nadbiskupske palače. Podignut je po pravilima klasičnog urbanizma tijekom carskog razdoblja rimske države od 1. stoljeća pr.n.e. do 3. stoljeća naše ere. Trg se sastoji od prostranog pločnika kojeg s triju strana dvije stube odvajaju od trijemova … read more

26500 VIEWS
facebook twitter pinterest google-plus
Original Belgian gauffre with a delicious chocolate topping

Trg pet bunara nastao je 1574. godine u vrijeme obrane od turskih opsada kada je pokriven obrambeni jarak sa zapadne strane bastiona iskopan u srednjem vijeku. Na njegovom mjestu nastala je velika cisterna za pitku vodu s pet ukrašenih vijenaca (bunara) Trg ima oblik izduženog nepravilnog pravokutnika i zatvoren je s tri strane: sa zapadne … read more

1294 VIEWS
facebook twitter pinterest google-plus
Translate »