Category: Recipes


Original Belgian gauffre with a delicious chocolate topping

Trg pet bunara nastao je 1574. godine u vrijeme obrane od turskih opsada kada je pokriven obrambeni jarak sa zapadne strane bastiona iskopan u srednjem vijeku. Na njegovom mjestu nastala je velika cisterna za pitku vodu s pet ukrašenih vijenaca (bunara) Trg ima oblik izduženog nepravilnog pravokutnika i zatvoren je s tri strane: sa zapadne … read more

1067 VIEWS
facebook twitter pinterest google-plus
Translate »