Category: <span>Friends</span>


We will make you will feel special

Glavni trg rimskog Iadera na kojem se odvijao cjelokupni javni život grada nalazi se ispred crkve Sv. Donata i Nadbiskupske palače. Podignut je po pravilima klasičnog urbanizma tijekom carskog razdoblja rimske države od 1. stoljeća pr.n.e. do 3. stoljeća naše ere. Trg se sastoji od prostranog pločnika kojeg s triju strana dvije stube odvajaju od trijemova … read more

26500 VIEWS
facebook twitter pinterest google-plus
Translate »