Tag: taste


Get our piece of advise for a delicious meal

Zadarska katedrala sv. Stošije (Anastazije) je trobrodna romanička građevina, ujedno i najveća crkva u Dalmaciji. Sagrađena je u dva navrata, u 12. i 13. st., sa sačuvanom starijom iz 9. i 11. st., uzdignutu na mjestu starokršćanske bazilike. Počeci gradnje zadarske katedrale sežu u 4. ili 5. st. Sarkofag s moćima sv. Stošije, dao je … read more

1624 VIEWS
facebook twitter pinterest google-plus
Translate »